Daily Archives 6 września 2017

ZNIŻKOWE BILETY KOLEJOWE

Bilety kolejowe są stosunkowo niedrogie, dzieci poniżej 4. roku życia podróżują bezpłatnie, a za te pomiędzy 4. a 12. rokiem życia płaci się tyiko połowę biletu normalnego. Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą otrzymać 30% zniżki za okazaniem paszportu lub innego dowodu tożsamości, potwierdzającego przekroczenie tej granicy  wiekowej. Na głównych liniach najtaniej jest w tzw. „niebieskie dni”, tj. w piątkowe i niedzielne popołudnia, rano w poniedziałki, w święta narodowe i w dni poprzedzające te święta.

więcej