Daily Archives 18 września 2017

SZTUKA EUROPEJSKA – LIZBONA

W sali poświęconej sztuce europejskiej zgromadzono dzieła przedstawicieli wszystkich najważniejszych szkół. Ekspozycję otwierają francuskie średniowieczne dyptyki z kości słoniowej (szczególnie piękna jest seria sześciu dyptyków ukazujących życie NMP), a także XIII-wieczny manuskrypt Apokalipsyśw. Jana. rozpoczęty w Koncie, a ukończony w Rzymie za pontyfikatu papieża Klemensa IX. Sztukę niderlandzką z XV w. godnie reprezentują dwa panneau autorstwa Van der Weydena. Z tego samego okresu pochodzi Portret dziewczyny, namalowany przez Włocha Ghirlandaio. Z dzid XVII-wiecznych najwięcej uwagi przyciągają dwa zupełnie wyjątkowe porlrely. Pierwszy, autorstwa Ru- bensa, przedstawia jego żonę HelenęFourmcnt, drugi, pędzla równie znakomitego mistrza – Rembrandta, to Portret starca. Nie zabrakło oczywiście dzieł takich XVII-wiecz- nycli sław, jak Van Dyck, Frans Hals i Ruisdael. Miłośnicy sztuki XVIII-wieczncj mogą podziwiać tu malarstwo Watteau, Fragonarda, Gainsborouglta, Thomasa Lawrence’a i, co budzi najwięcej emocji, aż 19 dzid Francesco Guardiego. Wystawę zamykają obrazy mistrzów francuskich przełomu XIX i XX w. Obejrzeć tu można m.in. dzida Corola, Maneta, Moneta, Degasa i Renoira.

więcej