CZEKI PODRÓŻNE CZ. II

Dowód zakupu oraz numery zrealizowanych czeków powinno się przechowywać oddzielnie, gdyż w razie utraty stanowią one podstawę do otrzymania nowych czeków lub do wypłaty gotówki, Warto też zostawić w domu kserokopie zakupionych czeków. Nigdy nie należy składać drugiego podpisu na czekach, które nie mają być zaraz zrealizowane. Informacje o możliwości wypłaty równowartości utraconych czeków posiadacz otrzymuje przy zakupie w plastikowym portfelu, dołączonym do czeków. W portfelu znajduje się również karta 24-go- dzśnnej obsługi Refundacji Czeków, która zawiera wykaz numerów bezpłatnych połączeń telefonicznych z różnych krajów z punktami refundacji. Po stwierdzeniu utraty lub kradzieży należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w najbliższym punkcie refundacji, aby zapobiec realizacji czeków przez osoby nieupoważnione.

Najpopularniejsze czeki podróżne to American Express i Thomas Cook. American Express są najbardziej znane na świecie i najszybciej refundowane w razie zgubienia lub kra- dzieży. Wystarczy tylko wykręcić numer informacji w najbliższym biurze Am. Ex. Można tam również wymieniać czeki na gotówkę bez żadnej dodatkowej opłaty oraz wykupić czeki wystawione na dwie osoby podróżujące razem (Cheque for Two), które mogą być podpisywane przez każdą z tych osób. Firma oferuje czeki w siedmiu walutach. Bliższe intormacje można uzyskać, prosząc o broszurkę Traveller’s Companion zawierającą adresy biur i numery telefonów do wszystkich krajów europejskich, pod które należy dzwonić w razie utraty czeków.

Czeki Thomas Cook są prowadzone nie tylko w dolarach amerykańskich, ale również w dziesięciu innych walutach. Większość placówek firmy, tzw. Thomas Cook Currency Services Offices, nie pobiera żadnej opłaty przy zakupie czeków. Inne nie więcej niż 1-2%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>