CZEKI PODRÓŻNE

Czeki podróżne nie są środkiem płatniczym, lecz formą bezgotówkowego przewozu pieniędzy. Pa dotarciu do miejsca docelowego pobytu należy ponownie wymienić je na gotówkę. Często są one jednak akceptowane jako środek płatności, szczególnie w większych punktach handlowo- usługowych. Mają tę zaletę, że w przypadku ich utraty nie przepada odpowiadająca im kwota i w przeciągu zaledwie kilku godzin można wystawić nowe, a firmy je wystawiające często oferują także dodatkowe usługi, jak pomoc w nagłych wypadkach, przekazy pieniężne, ubezpieczenie i pomoc w przekazywaniu wiadomości.

Aby zrealizować czek, czyli zamienić go na gotówkę, wystarczy pójść do banku realizującego dane czeki lub innego punktu wymiany, okazać paszport (czasem wymagane są 2 dokumenty tożsamości) i na oczach pracownika banku złożyć w lewym dolnym rogu podpis, wskazujący na to, że osoba realizująca czek jest jego właścicielem, i dopiero w drugiej kolejności wpisać datę realizacji. Prowizja za realizację czeków wynosi około 1,5% od ich wartości i zazwyczaj nie jest pobierana w placówkach wystawcy.

By wejść w posiadanie czekdw, nie trzeba mieć konta dewizowego. Przy sprzedaży nabywca otrzymuje czeki (najczęściej w dolarach amerykańskich lub markach niemieckich) oraz dowód zakupu, w którym wpisana jest ilość, nominały, serie i numery czeków oraz dane właściciela. W obecności pracownika banku każdy czek należy podpisać w lewym górnym rogu (podpis wzorcowy). Na czekach nie wpisuje się daty sprzedaży, dzięki czemu są one ważne bezterminowo. Opłata bankowa za sprzedaż czeków wynosi 1-1,5% od ich wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>