Dzisiejsza Lizbona nieustannie się rozwija

XVIII-wieczne ryciny, powstałe jeszcze przed trzęsieniem ziemi, przedstawiają Lizbonę jako monumentalne i nieco tajemnicze miasto, z zarysami wież, pałaców i klasztorów na linii horyzontu. Tylko nieliczne z ówczesnych budowl i zachowały się do dziś: stare mauretańskie zabudowania na zboczach AJfamy czy zabytki w Belem to piękne, ale właściwie odizolowane od reszty miasta, pamiątki po dawnej lizbońskiej architekturze. Odbudowane po trzęsieniu ziemi centrum Lizbony – Dolne Miasto – utrzymane jest w typowym klasycyslycznym stylu. Pombal, ówczesny minister królewski, nakazał po katastrofie „pochować martwych, zadbać o żywych i zamknąć porty”. Dzięki jego stanowczym rozkazom w stolicy nie tylko udało się na nowo wprowadzić porządek, ale też szybko usunąć zniszczenia. Odzwierciedleniem zamiłowań Pombaln do prostoty i oszczędności jest architektura Dolnego Miasta. Skrupulatnie wyznaczone i zabudowane ulice zostały podzielone zgodnie z uprawianym na nich handlem lub rzemiosłem. Nietknięty pozostał jedynie usytuowany na obrzeżach centrum Rossio, już od czasów średniowiecznych główny plac w mieście.

Dzisiejsza Lizbona nieustannie się rozwija. Uwzględniając potrzeby turystów, zbudowano wzdłuż Tagu nowe kawiarnie i sklepy: zwiedzanie ułatwiają też częste kursy tramwajów i promów. Mimo wielu oznak nowoczesności turyści ściągają tu głównie ze względu na zabytki. Szczególnie piękne są okolice Dolnego i (¡ornego Miasta, przyjezdni uwielbiają też spacery krętymi uliczkami i starymi schodami Al famy. Pozostałe dzielnice brak zabytków nadrabiają interesującymi muzeami (dwa najważniejsze to Muzeum Gttl- henkiana ¡Muzeum Sztuki Dawnej), a także wspaniałymi ogrodami i pałacami. Będąc w Lizbonie nie można ominąć nadmorskich przedmieść Helem Nad jego zachodnią częścią dominuje jedna z najwspanialszych portugalskich budowli – klasztor Hierotrunitów

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>