EUROPEJSKA KARTA MŁODZIEŻOWA EURO<26

Jest to karta rabatowa, której posiadaczem może zostać każdy pomiędzy 15 a 26 rokiem życia. Wykupić ją można w sieci 300 punktów na terenie Polski, m. in. w placówkach Orbisu, sklepach Tonsilu, na uczelniach oraz bezpośrednio w biurze polskiego wydawcy karty – Gdań- skiej Fundacji Integracji Europejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 11Ż13: o/fax (058)316322, 317195). Koszt wykupienia karty wynosi 26 zł, ważna jest przez 1 rok od daty wydania i gwarantuje dostęp do zniżek w ponad 300 tys. miejsc w Europie. Dziedziny, w których wykorzystać można kartę, obejmują kulturę w różnych jej formach (zwiedzanie zabytków, teatry, festiwale itp.), komunikację, sport i turystykę, edukację, dostęp do informacji, a nawet zakupy towarów i usług znajdujących się w polu zainteresowania młodych ludzi, np. książek, płyt, czasopism, sprzętu sportowego czy muzycznego. Każdy nabywca karty może otrzymać przewodniki prezentujące ofertę zniżkową karty w poszczególnych krajach lub regionach. Od roku 1996 dane o najważniejszych zniżkach w Europie dostępne są w Internecie pod adresem: http://www.alli.fi./euro/euro26.

Polska edycja karty Euro<26 zawiera ubezpieczenie jej posiadacza w czasie podróżowania po Europie. Polisa Towarzystwa Ubezpieczeniowego Artiplico obejmuje pokrycie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz transportu medycznego. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, natęży zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu podany na karcie. '

W Portugalii Europejska Karta Młodzieżowa znana jest pod nazwą Cartao Jovem Euro<26 i daje dostęp do ponad 10 000 miejsc oferujących zniżki dla jej posiadaczy. Informacje na temat możliwości wykorzystania karty oraz przewodniki zniżek dostępne są w siedzibie głównej Cartao Jovem. Av. Duque d'Avilla 137-5esq„ 1000 Lisboa: o(351) 13534570, fax 135326 92: e-mail: movijovern mail.telepac.pt A oto niektóre zniżki w Portugalii:

– 50 % w portugalskich liniach lotniczych: TAP (międzynarodowe) i Portugália (krajowe),

– zniżki w większości agencji Youth Travel Agencies (Tagus, Wasteels, Transalpino, Jumbo),

– 5 % na bilety InerRaü,

– 10-20 % na międzynarodowe przejazdy autokarowe Eurolines,

– 10-25 % na krajowych liniach autobusowych,

– 60 % we wszystkich muzeach w Portugalii,

– 10-50 % w ponad 250 hotelach,

– 10-50 % na kempingach,

– 10-30 % w kompleksach wypoczynkowych Tróia Touristic.

KARNET KEMPINGOWY

Karnet Kempingowy FICC (Fédération Internationale de Camping et de Caravaning) stanowi dostateczny dowód tożsamości potrzebny do zdeponowania w administracji dowolnego kempingu na terenie Europy, dzięki czemu z powodzeniem zastępuje paszport, bardziej przydatny do innych celów. Posiadacz karnetu oraz wszystkie osoby podróżujące z nim tym samym samochodem objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania do maksymalnej kwoty 2,5 miliona CHF (franków szwajcarskich) osobom poszkodowanym przez posiadacza karnetu lub jego współtowarzyszy, zarówno jeśli chodzi o obrażenia ciała, jak i straty materialne. Karnet uprawnia również do zniżek w opłatach kempingowych od 10 % do 40 %, są one jednak respektowane tylko na kempingach zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu. Informacje o tych kempingach można znaleźć w wydawanym co roku informatorze. Podane są w nim szczegółowe informacje o kempingach zrzeszonych w tej organizacji, począwszy od numerów telefonów, a skończywszy na danych o jakości toalet. Karnet kempingowy obowiązuje w całej Europie z wyjątkiem Albanii, Rumunii i WNP. Ważny jest od momentu wykupienia do końca roku kalendarzowego. Można go nabyć w biurach turystyki PZMot oraz w Polskiej Federacji Campingu i Carayaningu (Warszawa, ul. Grochowska 331, ir022 106050). Przy zakupie trzeba okazać paszport. Cena karnetu wraz ze znaczkiem wynosi 25 zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>