FESTIWALE, WALKI BYKÓW I SPORT – PORTUGALIA

W Portugalii wciąż kultywuje się wiele ludowych tradycji i obyczajów, które co roku prezentowane są w trakcie trwania regionalnych festiwali (fesfas) i tradycyjnych pielgrzymek (romarias). Niektóre z tych imprez przerodziły się w szalone uroczystości, trwające wiele dni lub tygodni, które same w sobie stały się już pewnego rodzaju atrakcją turystyczną: pozostałe zachowały swą tradycyjną formę.

Każdy region charakteryzuje się czymś innym, ale szczególnie na północy kraju odbywa się wiele wiejskich festiwali. Obchodzi się tam dożynki oraz świętuje dzień któregoś z miejscowych świętych patronów: w tym czasie śpiewa się stare pieśni i przypomina dawne tańce, a uczestniczący w imprezie mieszkańcy poprzebierani są w tradycyjne stroje. Warto wziąć udział we wspaniałych feiras, zwłaszcza w Barcelos. Niegdysiejsze targi stanowią obecnie połączenie wystawy rolniczej, festiwalu ludowego, wesołego miasteczka i bazaru turystycznego.

Lista festiwali jest w zasadzie niewyczerpana, dlatego w poniższej tabelce wymieniono tylko najważniejsze. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w regionalnych biurach turystycznych lub znaleźć w miesięczniku Barda d’Agua\ broszura ta zawiera m.in. daty obchodów dni świętych, horoskop, porady dla ogrodników, a także nazwy targów obchodzonych corocznie na terenie całego kraju. Czasem nieciekawe na pozór imprezy należą do najbardziej udanych, dlatego nie należy żadnej przekreślać z góry.

Spośród uroczystości o charakterze narodowym wyróżniają się obchody Wielkiego Tygodnia i nocy świętojańskiej (23/24 VI). W trakcie ich trwania w całym kraju odbywają się procesje religijne. Wielki Tydzień obchodzony jest z największą pompą w Bradze, drugie święto oprócz religijnego ma również ludyczny charakter, przez co jest dość wesołe. W Porto podczas nocy świętojańskiej, która jest głównym wydarzeniem trwających tydzień uroczystości, wszyscy tańczą na ulicach i uderzają się wzajemnie plastikowymi młotkami po głowach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>