KARTY PŁATNICZE CZ. II

W Polsce warunkiem wydania karty jest najczęściej posiadanie w banku dwóch rachunków – walutowego oraz złotówkowego (np. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniawego – ROR). Jak dotąd większość wydawanych w Polsce kart to karty debetowe a nie kredytowe, co oznacza, że suma wydatków nie może przekroczyć stanu konta. Użytkownik karty zobowiązany jest do utrzymywania na rachunkach środków zapewniających pokrycie dokonywanych transakcji. Oprócz otwarcia rachunku walutowego do obsługi karty niezbędne jest zwykle wpłacenie kwoty gwarancyjnej, przeznaczonej na pokrycie ewentualnych zobowiązać banku wydającego kartę, wynikających z użycia jej w sposób niezgodny z regulaminem.

Posiadacze kart plastikowych mogą często w ramach danego systemu korzystać z niektórych usług. Na przykład właściciele kart Visa zostają automatycznie objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży opłaconej kartą Visa (pod warunkiem, Ze przewoźnik posiada licencję).

W przypadaku utraty karty (zgubienia, kradzieży lub ujawnienia PIN-u niepożądanej osobie) należy niezwłocznie powiadomić oddział, który wydał kartę lub centralę banku, natomiast za granicą – jeden z banków uczestniczących wdanym systemie. Zastrzeżenie karty pozwala ograniczyć ewentualne straty, ale pociąga za sobą zablokowanie możliwości jej wykorzystania. W miejsce utraconej karty wydawana jest nowa karta zastępcza o krótkim terminie ważności.

Portugalia nie jesl dużym krajem, dlatego autobusem lub pociągiem można z łatwością dostać się prawie wszędzie. Pociągi są zwykle tańsze, a niektóre linie kolejowe wiodą wśród pięknych krajobrazów, ale za lo podróżowanie autobusem pochłania mniej czasu, zwłaszcza na krótszych trasach. Orientacyjny czas trwania i częstotliwość kursów podane są pod koniec każdego rozdziału w „Informacjach o połączeniach”, natomiast połączenia lokalne zostały wyszczególnione w tekście przewodnika.

Dobrym pomysłem na zaoszczędzenie czasu jest wypożyczenie samochodu. Umożliwia to zwiedzenie dużo większego obszaru, ale trzeba uzbroić się w stalowe nerwy, gdyż stan niektórych portugalskich dróg pozostawia wiele do życzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>