KARTY PŁATNICZE

Karty płatnicze są bezgotówkowym międzynarodowym środkiem dokonywania płatności. Oznacza to, że możemy regulować wszelkie płatności w złotych (w Polsce) i w innych walutach (pozostałe kraje świata) bez użycia gotówki, a jedynie za pomocą karty. Coraz częściej karta traktowana jest Jako gwarancja wiarygodności finansowej jej posiadacza i bez niej w wielu krajach niemożliwe jest np. wypożyczenie samochodu.

W Polsce najpopularniejsze są karty płatnicze należące do sieci Visa oraz Eurocard/Master- Card. Funkcjonują one na zasadzie porozumienia instytucji finansowych tworzących system umożliwiający dokonywanie opłat i pobieranie gotówki w wielu krajach na całym świecie. Za pomocą plastikowych kart płatniczych można płacić za towary i usługi w sklepach, hotelach, restauracjach, wypożyczalniach samochodów i innych punktach usługowych, na których widnieją odpowiednie oznaczenia, oraz pobierać gotówkę w miejscowej walucie w bankach i bankomatach (automatach bankowych), również oznaczonych odpowiednim symbolem.

Karta ma formę niewielkiego plastikowego prostokąta posiadającego szereg cech i zabezpieczeń. Są na niej symbole systemu, nazwa banku wydającego kartę, numer, data wystawienia i ważności karty oraz imię i nazwisko jej właściciela. Umieszczona na drugiej stronie ścieżka magnetyczna, zawierająca zakodowane informacje dotyczące karty i jej posiadacza, oraz podpis właściciela chronią kartę przed podrobieniem. Karta jest imienna i osobista, stąd nie może być używana przez osoby trzecie. Dodatkowym zabezpieczeniem jest osobisty numer identyfikacyjny (PIN – Personal Identification Number), znany jedynie użytkownikowi karty, będący zakodowanym na pasku magnetycznym elektronicznym „podpisem”. Służy on do identyfikacji w momencie korzystania z bankomatów i zabezpiecza przed użyciem karty przez osoby nie upoważnione.

Posługiwanie się kartą jest bardzo proste i polega na okazaniu jej w momencie płatności za towar lub usługę. Sprzedający sprawdza elementy zabezpieczające oraz porównuje kartę z wykazem kart zastrzeżonych (zablokowanych przez bank w wyniku zgubienia lub kradzieży), po czym spo- iządza rachunek, który należy podpisać. Ostatnią czynnością jest sprawdzenie, czy podpis na rachunku odpowiada podpisowi na karcie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>