Klasztor Hieronimitów – dalszy opis

Klasztor Hieronimitów nie tyłków pełni potwierdza te opinię, ale też uchodzi za jeden z najwspanialszych wytworów gotyku europejskiego. Architekturę tej ogromnej budowli wzbogacono o dwie, niespotykane dotąd w stylu manuelińskim, cechy. Kościół zaprojektowano w taki sposób, iż patrząc na niego odnosi się wrażenie umyślnie wykreowanej ciągłości pomiędzy okazałymi formami przestrzennymi a misterną ornamentyką. Co więcej, wyróżniające zdobienia motywy naturalistyczne zdają się zespalać i harmonizować z konstrukcją całości. Zwiedzający wnętrze świątyni postrzegają zatem sześć centralnych kolumn jako ogromne pnie palm, których gałęzie tworzą u góry łagodne tuki sklepienia żebrowego.

Osobliwość architektury manuelińskiej, polegająca na swoistym ożywianiu i łączeniu w sobie wielu form i stylów, również znajduje odbicie w wyglądzie kościoła. Do typowo gotyckich murów Castilho dodał renesansowe zdobienia kolumn: renesansowa jest też półkolista apsyda, dobudowana wokół ołtarza w 1572 r. W jej tyle znajduje się przejście na sklepiony i przepięknie zdobiony kruż.ganek – jeden z najbardziej oryginalnych i imponujących wytworów architektury w Portugalii. Tak jak i cały kościół, charakteryzuje go harmonia pomiędzy gotyckimi formami przestrzennymi a renesansowymi zdobieniami. O typowych dla stylu manuelińskiego cechach świadczy też szereg innowacji, w tym zao- kręglone narożne baldachimy i delikatnie wyrzeźbione zakręcenia łuków. Dzięki zastosowaniu tych motywów osiągnięto wrażenie rytmicznego falowania, co z kolei odzwierciedla zamiłowanie architektów manuelińskich do marynistycznych elementów zdobniczych (m.in. liny, kotwice, fale morskie). Biorąc pod uwagę wszystkie cechy stylu manuelińskiego, niezwykle trudno byłoby znaleźć drugą tendencję w sztuce, która w tak wierny sposób oddawałaby ducha swej epoki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>