LEGITYMACJE I INNE DOKUMENTY

Paszport jest bez wątpienia najważniejszym dokumentem w podróży, ale i inne, zwłaszcza jeżeli gwarantują uzyskanie jakichś zniżek, mogą okazać się przydatne.

Międzynarodowa legitymacja studencka ISIC (International Student Identity Gard) to powszechnie w Europie respektowany doku ment, potwierdzający tożsamość studenta. Legitymacja upoważnia do wietu zniżek w opłatach wstępu na rćżne imprezy, wystawy i do rozmaitych obiektów, na bilety kolejowe i samolotowe, a nawet na niektóre wyciągi narciarskie. Posiadacze legitymacji automatycznie są ubezpieczeni od wypadku do kwoty gwarancyjnej 3000 $ oraz 100 $ opieki szpitalnej do 60 dni. Mogą również korzystać z telefonicznej linii pomocy: jej pracownicy udzielają porad prawnych, medycznych i finansowych. Legitymację można uzyskać na podstawie ważnej legitymacji studenckiej i paszportu. Legitymacja kosztuje 9 zł, ważna jest rok. Turyści, którzy nie są studentami, aie nie ukończyli jeszcze 26 lat, mogą uzyskać legitymację młodzieżową FIYTO, zwaną tak od nazwy macierzystej organizacji Federation of International Youth Travel Organisations. Legitymacja ta nie jest aż tak przydatna jak studencka, ale również uprawnia do pewnych zniżek.

Międzynarodowa Legitymacja Nauczycielska (ITCI) teoretycznie uprawnia do takich samych zniżek, w praktyce jednak nie zawsze jest respektowana. Wydają ją biura turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego Logostur i biura Al- maturu.

Wszystkie rodzaje legitymacji wydawane są przez biura podróży organizacji studenckich i młodzieżowych. Pracownicy biur dysponują poradnikami, zawierającymi informacje o niektórych zniżkach w poszczególnych krajach. Poniżej (w ramce) podajemy adresy biur zarządu tych organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>