MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY

Kierowca wyruszający własnym samochodem w zagraniczną podróż powinien pomyśleć o międzynarodowym prawie jazdy (10 P- Internationa! Driving Permit), które należy okazywać łącznie z prawem jazdy wydanym w Polsce.

Międzynarodowe prawo jazdy wystawiane jest przez lokalne wydziały komunikacji po złożeniu wniosku, 1 zdjęcia, okazaniu prawa jazdy i dowodu osobistego oraz opłaceniu 7 z! 65 gr. Posiada 3-letni okres ważności. Nie udało nam się dowiedzieć ani w Polskim Związku Motorowym, ani w wydziałach komunikacji, w jakich krajach wyslarczy polskie, a jakie kraje wymagają międzynarodowego prawa jazdy. Ministerstwo Transportu utrzymuje, że wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Albanii, Grecji i Szwajcarii (które nie podpisały konwencji wiedeńskiej z 1968 r.) honorują polskie prawo jazdy wydane po 1 stycznia 1971 r. Dotychczas nie było ponoć sygnału, by któreś z tych państw wymagało dodatkowego dokumentu. Warto jednak IDP traktować jako dodatkowy dowód tożsamości napisany w kilku wersjach językowych.

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń dla osób wyjeżdżających za granicy to: ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie assistance.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>