PASZPORT – PORTUGALIA CZ. II

Paszport uprawniający do jednokrotnego przekroczenia granicy kosztuje 25 zł. Wolne od optat są paszporty wydane w związku z jednokrotnym wyjazdem za granicę, gdy następuje on w celu długotrwałego leczenia lub poddania się operacji przez osobę korzystającą z pomocy społecznej lub przebywającą w domach pomocy społecznej (zakładach opieki zdrowotnej).

W razie zgubienia paszportu jeszcze na terenie Polski, chcąc uzyskać powtórnie ten do- kiiment, naieży uiścić opłatę w wysokości 300 zł, a gdy zgubi się go po raz kolejny – 400 zł. Utratę paszportu poza granicami kraju, bez względu na okoliczności, natychmiast należy zgłosić na policji i w polskim konsulacie lub ambasadzie. By otrzymać duplikat, powinno się przedstawić wszystkie informacje zawarte w zaginionych dokumentach, najlepiej ich kserokopie. Trzeba udowodnić swoją tożsamość, narodowość, obywatelstwo oraz zapłacić 100 zł. Nie można zapominać, że paszport zastępczy ma przeważnie krótki okres ważności. W nagłych wypadkach można prosić o dokumenty tymczasowe, które umożliwiają jedynie powrót do kraju. Po powrocie można wystąpić o przyznanie paszportu. Wśród innych dokumentów zabieranych ze sobą ważne miejsce winno zajmować świadectwo ubezpieczenia.

Pobyt mogą przedłużyć osoby przebywające już na terenie Portugalii. Należy się wtedy zgłosić na komendę policji lub do Biura dla Obcokrajowców (Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro 22, 1600 Lizbona: 01/714 1027): oddziały tego biura – Serviço de Estrangeiros -znajdują się we wszystkich większych miejscowościach wczasowych. Podanie o przedłużenie pobytu należy złożyć co najmniej tydzień przed datą wygaśnięcia pozwolenia na przebywanie w Portugalii: trzeba wtedy udowodnić odpowiednim urzędnikom, że jest się w stanie utrzymać bez podejmowania żadnej pracy. Istnieje jednak sposúb na ominięcie biurokracji – wystarczy wyjechać z Portugalii, po czym wrócić tam za kilka dni: na granicy do paszportu zostanie wbity nowy stempel z pozwoleniem na pobyt przez kolejne 60 lub 90 dni. O wizy I pozwolenia na przedłużenie pobytu można też ubiegać się w Ambasadzie Portugalii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>