POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU SAMOCHODOWEGO

Przy okazji ubezpieczania auta (Zielona Karta) jeszcze w kraju warto poprosiić o formularz wypadkowy (European Accldent Statement), który może znacznie uprościć sprawy, gdy zdarzy się najgorsze, Pamiętaj! Nie podpisuj za granicą żadnych oświadczeń, których nie możesz przeczytać lub zrozumieć – nalegaj na przetłumaczenie, a podpis składaj po świadomym zaakceptowaniu jego treści.

Bezpośrednio po zdarzeniu należy zapewnić pomoc lekarską osobom poszkodowanym oraz wezwać policję. Jednocześnie pamiętać trzeba o zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku innym pojazdom. Powinno się też niezwłocznie powiadomić o wypadku zagranicznego przedstawiciela swojej firmy ubezpieczeniowej. Do czasu przybycia policji nie można zmieniać położenia pojazdów, między którymi doszło do wypadku. Funkcjonariusze policji sporządzają protokół wypadkowy, który otrzymuje każda ze stron. Jeśli na miejscu nie ma policji, niezbędne jest uzyskanie danych dotyczących kierowcy innego pojazdu, jak również marki, numeru rejestracyjnego, numeru polisy i nazwy jego towarzystwa ubezpieczeniowego dane te zawarte są w formularzu wypadkowym, są one podstawą dochodzenia odszkodowania z polisy sprawcy wypadku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>