ROZWÓJ LIZBONY I ZNISZCZENIA CZ. II

Burżeńie starych willi i zabudowań tó: afekt niekotisekweinńych i nieprzemyślanych decyzji, podjętych przez wydział planowania miasta. Podobno wyjątkowo biurokratyczne rozporządzenia:-1

Jedną z,przyczyn gruntownej rozbiórki są też Sfor rmuiowane przed rewoluq’ą prawa wynajmu mieszkań, które doprowadziły do skandalicznych warunków mieszkaniowych na starych osiedlach Lizbony. Ustalone przed rewolucją ceny czyn- szu nie zmieniły siędo dziś. Oznacza to, że mieszkańcy budynków wzniesionych przed 1974 r. plącą.nąda) tyję samo, podczasgdy ceny wynajmu nowych mieszkań stale wzrastają tzbliżają się: w szybkitń: tempie do ćęn dJOMŚążującyęh: w północnej Europie. Właśdciefe starych mieszkań: nie mają prawa do wyeksmitowania starych lokatorów, a uzyskiwany ż wynajmu dochód jest tak niski, te nie stać ich na utrzymanie budynku i przeprowadzenie koniecznych remontów. Nie mogą też iiczyć naśprzedaż: mieszkań, gdyż potencjalni kupcy nie: godzą sję na zakup domu wraz z lokatorami, tym natomiast brakuje pieniędzy na wprowadzenie, się: do nowo wybudowanych mieszkań. … :

Na szczacie jednak rOzbjijrce nie uległa cała stara część Lizbony i dzięki pomocy UE udaje ,śię Stopniowo odremontow Centrum, w:tym również najstarszą.’dzielmeę miasta – Ałłhaięi:Na : i czas przeprowadzanej rekonstrukcji mieszkańcom zapewnia sięzastępęzę’mieszkania. W starych

I budynkach odnawia aę fasady, doprowadza cieplą .wodę i elektryczność. Dotychczas zdołano odremontować częśćDolnegoMiasln, a także Łapę: Odnawiane są też budynki w innych dzieł-: nieáehvwtjTri zniszczone-wpbżarze 1988 roku zabudowania w:Chia’do: plany renowacyjne ztnie- rzają do przywrócenia im pierwotnego wyglądu. ‚ , . ‘ dujący się nad Tagiem, nieco dalej na zachód w kierunku Belem. Nic nie smakuje lepiej niż filiżanka gorącego kakao, wypita o czwartej nad ranem w towarzystwie miejscowych handlarzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>