ROZWÓJ LIZBONY I ZNISZCZENIA

Skalę postępującego: od kilku lat rozwoju Lizbony przyrównać można jedynie:do kierowanej przez markiza Poriibąlą odbudowy stolicy :po trzęsieniu zjemi w 1755j. Przeprowadzenie zmian, umożliwiły liczne dotacje oraz w: miarę ustabilizowana gospodarka ekonomiczna państwa, jaką udało się osiągnąć pó wstąpieniu Portugalii do Wspólnoty Państw Europejskich w 1986 r. .Za sprawą taniej siły roboczej do stolicy zaczęły napływać pieniądze od zagranicznych, inwestorów, co w znacznym -stopniu przyspieszyło rozpoczęcie programu.: rozbudowy miasta:: Dzięki: tym: :.:inwestytgom.Pt»tuilia zanotowała większy wzrósł gospodarczy niż Grecja: Ucierpiała ua-tytw jednak stara część: Lizbony, w tym rozleje okoiice parku Edwarda Vil, W celu zdobycia terenów pod budowę biurowców burzy się piękne przedwojenne wille, nie wyklucza Się też ziikwido- :’:Waniailinii:tramwajowych i zastąpięniajdi drogami.szybkiego ruchu. : .fi”,’,,,, . ‘

Jak na ironię, najwięcej starych zabudowań burzy się przy Rotundzie, tuż za pomnikiem.’ Pombala. Zniknął cały urok:ciągnącej się nieco dalej Avenida da República. Jedyną zielenią, jaką można tu jeszcze zobaczyć, jest zielęń siatek ochrpnnych: osłaniających rozbierane budynki: Przecftcglniei narażeni na spadające w dół kawałki gruzu! n ie mogą się tućzuć bezpiecznie: :Nowę budynki konstruowane są z betonowych płyt, ponoć bardziej: odpornych na wstrząsy niż starć budownictwo. Szkoda jednak, że nowoczesność nie idzie w parze z ostrożnością. Nad głowami spacerowiczów chwieją się niebezpiecznie metalowe pręty i ciężkie bloki betonowe przenoszone przez porządnie juZrozkiekótánedźwigi , i , ,va iP .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>