ZNIŻKOWE BILETY KOLEJOWE

Bilety kolejowe są stosunkowo niedrogie, dzieci poniżej 4. roku życia podróżują bezpłatnie, a za te pomiędzy 4. a 12. rokiem życia płaci się tyiko połowę biletu normalnego. Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą otrzymać 30% zniżki za okazaniem paszportu lub innego dowodu tożsamości, potwierdzającego przekroczenie tej granicy  wiekowej. Na głównych liniach najtaniej jest w tzw. „niebieskie dni”, tj. w piątkowe i niedzielne popołudnia, rano w poniedziałki, w święta narodowe i w dni poprzedzające te święta.

Planując częste przejazdy pociągami, najbardziej opłaca się nabycie kolejowego biletu zniżkowego: trzeba jednak pamiętać, że wymaga on dopłaty do najszybszych pociągów – Intercidades i Rápidos. Linie CP prowadzą sprzedaż własnych biletów zniżkowych Bil hete Turístico, które są honorowane w przedziałach pierwszej klasy we wszystkich pociągach (za wyjątkiem tych kursujących na trasie Lizbona-lt/ladryt-Talgo): karnet 7-dniowy kosztuje 17 000 esc. (106 S), 14-dniowy 27 000 esc. (170 $), a 21-dnl0wy 38 000 esc. (237 $). W sprzedaży prowadzonej przez biura CP są też karnety rodzinne (cartao de familia) i bilety grupowe (bilhetes de grupo), dzięki którym otrzymuje się różne zniżki: szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na lokalnych stacjach kolejowych.

Koleje portugalskie honorują większość międzynarodowych biletów zniżkowych, np, Inter Raił czy Eurodomino (szczegółowe informacje o tych biletach znajdziesz w rozdziale „Podróż do Portugalii – Pociąg”, s. 5).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>