ZNIŻKOWE BILETY KOLEJOWE

Dzieci do lat 10 mają 50 % zniżki. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, mogą korzystać z młodzieżowych biletów BIJ (Billetes International de Jeuenesse), w Polsce znanych jako bilety Wasteels.a w Innych krajach Euratom lub Route 26. Bilet Wasteets jest ważny dwa miesiące, umożliwia przejazd na dowolnej trasie na terenie Europy i Maroka oraz podróżowanie niemal wszystkimi promami. Liczba i czas trwania postojów są dowolne (ale tylko na stacjach pomiędzy zaznaczonymi na bilecie dwoma miastami w dwóch rożnych państwach). Zniżka wynosi do 40 %. Bilety można nabyć w kasach międzynarodowych na dworcach PKP, w biurach Wa- steels oraz Orbisu. (Biuro Wasteeis w Polsce: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17,n022 223492.)

Bilety BIGT przeznaczone są dla osób pracujących za granicą, mających za granicą najbliższą rodzinę lub posiadających podwójne obywatelstwo. Zniżki podobne jak w przypadku Inter Raił 26.

Na przejazd po terytorium państwa, którego,. przedsiębiorstwokotejówe wydało bilet, i przy przejazdach tranzytowych między nie graniczącymi ze: sobą strefami posiadaczowi biletu IR-26 przysługuje ulga 50 % od taryfy międzynarodowe!.

Jeżeli ktoś ma bilet SR-26 na strefę D. podróż od miejsca zamieszkania do granicy Polski odbywa za darmo. Dodatkowymi korzyściami z posiadania biletów łR-26 są zniżki przy przejazdach liniami prywatnych regionalnych kołat l towarzystw żeglugowych (a także zniżki przy zwiedzaniu Muzeum BgurWzskowych w Paryżu oraz regionalnych muzeów kolejnictwa).

Oprócz tego w okresie oc 1 października do 31 . marca, czyli pr sezonem turystycznym, koieje: wspólnoty Inter Raił wprowadziły dodatkową zniż-: kę: w przypadku wspólnego przejazdu dwóch osób. na podstawie biletu IR-26, bilet drugiej osoby sprzedawany jest z ulgą 50 %. od normalnie obowiązującej ceny,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>